Vjerojatnost zapošljavanja se računa pod pretpostavkom ulaska u evidenciju nezaposlenih. Ako niste prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba, u izborniku „Ulazak u evidenciju iz“ odaberite opciju koja odgovara Vašem trenutnom statusu (u tom slučaju, rezultate možete tumačiti kao procijenjene šanse zapošljavanja kad biste se u ovom trenutku prijavili na Zavod). Promjena jednog od ponuđenih obilježja može imati utjecaj na vjerojatnost Vašeg zapošljavanja. Provjerite što se događa ukoliko se promijeni zanimanje, razina obrazovanja, radno iskustvo ili neko drugo obilježje.
Pojašnjenje

Rezultat vjerojatnosti zapošljavanja dobiven je temeljem podataka koje Zavod vodi o Vama ili temeljem podataka unesenih kroz upitnik. Najznačajniji pokazatelji prilikom izračuna vjerojatnosti zapošljavanja su radno iskustvo, razina završenog obrazovanja, područje obrazovanja, povijest nezaposlenosti i razlog prestanka rada. Što je prikazani postotak u plavom stupcu viši to je vjerojatnost Vašeg zapošljavanja veća.

Čimbenici koji utječu na zapošljavanje


Pojašnjenje

Ovaj grafički prikaz, prikazuje čimbenike koji su prepoznati kao oni koji najviše mogu utjecati na vjerojatnost Vašeg zapošljavanja. Utjecaj čimbenika može biti pozitivan (kazaljka na zelenom polju), srednje otežavajući (kazaljka na žutom polju) te visoko otežavajući (kazaljka na crvenom polju), pri čemu visoko otežavajući čimbenici imaju najnegativniji procijenjeni utjecaj na zapošljivost. Ukoliko želite vidjeti kako bi se pojedina obilježja mogla promijeniti i pojačati možete provjeriti kroz „Što ako“ analizu.